ODEA Modern French – 尖沙咀

 • ODEA LOGO
 • DSC_5039
 • DSC_5045
 • DSC_5065
 • DSC_5063
 • DSC_5057
 • DSC_5058
 • DSC_5059
 • DSC_5054
 • DSC_5055
 • DSC_5053
 • DSC_5048
 • DSC_5052

以殖民地風格打造出被植物圍繞的維多利亞式庭園,Odea帶出慢活以及親近大自然的餐飲體驗。無論由午餐至下午茶或早午餐至晚餐,Odea都以創新的手法及最優質的食材和藝術般的擺盤呈現種種法式經典菜式。

餐牌 - 請按此瀏覽